Podložní mísa s víkem 25130/FL FAZZINI

  • podložní mísa může být dezinfikována vhodnými dezinfekčním prostředkem (např. 5% roztokem chlornanu sodného
  • Umývejte a dezinfikujte podložní mísu v souladu s doporučením výrobce
  • V případě netěsnosti či zažloutnutí mísu vyměňte za nový kus
  • Vyprázdnění mísy a její likvidace provádějte v souladu s místními národními předpisy
220,00 Kč
cena včetně DPH