Uplatnění ePOUKAZU


  1. Osobně na prodejně
  2. Pomocí kontaktního formuláře vpravo ->
  3. Přes email - kedar-care@email.cz
  4. Telefonicky/SMS: +420 777875227
  5. Uplatnění ePOUKAZu při objednávce v našem e-shopu (pokyny zde)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DOBROVOLNOST
ePoukaz je dobrovolný a zapojené lékárny a výdejny budou zveřejněny na webu SÚKL.

VÝDEJ ZP
Výdej na ePoukaz bude možný komukoliv, kdo bude znát jméno a identifikátor ePoukazu nebo na identifikační doklad pacienta.

PŘEHLED PRESKRIPCE
Přehled vystavených ePoukazů a předepsaných ZP je uveden v lékovém záznamu pacienta.

3 TYPY POUKAZŮ
ePoukaz zachovává všechny tři typy poukazů, které jsou využívány v listinné podobě, tj. na ortopedickou, optickou a foniatrickou pomůcku.

PRESKRIPCE VÍCE ZP
Na ePoukaz je možné předepsat více různých spolu souvisejících ZP ze stejné úhradové skupiny - např. vozík a příslušenství nebo lůžka a matrace.

ČÁSTEČNÝ VÝDEJ
Poukaz umožňuje částečný výdej.
Na jeden ePoukaz může tedy být zaznamenáno více výdejů.

KONTAKT NA PACIENTA
ePoukaz obsahuje identifikační údaje pacienta včetně telefonu a emailové adresy a vylučuje nesrovnalosti ve jménu nebo rodném čísle.

BEZ PODPISŮ
Není potřeba podpisů pacienta ani u předepisujícího lékaře ani u vydávajícího specialisty.


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE: https://www.epreskripce.cz/ePoukaz