Zapůjčení  pomůcek

U nás na prodejně je možnost zapůjčení invalidních vozíků, elektrických polohovacích postelí a matrací.

Chodítko čtyřkolové

Vratná záloha 300,-

10 Kč/den

Mechanický invalidní vozík

Vratná záloha 500,-

16 Kč/den

Elektrická polohovatelná postel

Vratná záloha 2000,-

25 Kč/den

Antidekubitní matrace do postele

Vratná záloha 0,-

50 Kč/měs

Mechanický vanový zvedák

Vratná záloha 500,-

16 Kč/den


Elektrický vanový zvedák

Vratná záloha 2000,-

400 Kč

Schodolez

Vratná záloha 2000,-

400 Kč

* ceny jsou uvedeny vč. DPH

Proškolení manipulace se schodolezem


200 Kč

Vyvezení pacienta pomocí schodolezu


400 Kč

Cena dopravy


10 Kč/Km

Poplatek za zapůjčení kompenzační pomůcky se hradí měsíčně vždy do 15. dne v měsíci, za měsíc uplynulý (nebo část měsíce).

Úhrada nájemného buď převodem na účet č. 2131120773/8040 pod V.S. shodným s číslem smlouvy o nájmu nebo platbou v hotovosti na provozovně.

Kauce je splatná v den převzetí nájmu pomůcky a v den vrácení pomůcky se vrací.

Pokud dojde k nějaké škodě na pronajaté pomůcce, tak může být kauce vynaložena na její opravu. Popř. kauce může být rovněž využita na úhradu nezaplaceného nájemného.