Zapůjčení  pomůcek

U nás na prodejně je možnost zapůjčení invalidních vozíků, elektrických polohovacích postelí a dalších kompenzačních pomůcek.

Chodítko čtyřkolové

Vratná záloha 300,-

10 Kč/den

Mechanický invalidní vozík

Vratná záloha 500,-

15 Kč/den

Elektrická polohovatelná postel

Vratná záloha 2000,-

25Kč/den

Antidekubitní matrace s kompresorem 

Vratná záloha 500,- (pokládá se na matraci)

15Kč/den

Antidekubitní matrace do postele

Vratná záloha 0,-

100Kč/měs

Mechanický vanový zvedák

Vratná záloha 500,-

15 Kč/den


Kyslíkový koncentrátor

Vratná záloha 2000,-

55 Kč/den

Elektrický vanový zvedák

Vratná záloha 2000,-

30 Kč/den

Schodolez

Vratná záloha 2000,-

30 Kč/den

* ceny jsou uvedeny vč. DPH

Proškolení manipulace se schodolezem


200 Kč

Vyvezení pacienta pomocí schodolezu


400 Kč

Montáž lůžka 

včetně následné demontáže

600 Kč

Cena dopravy


12 Kč/Km

Poplatek za zapůjčení kompenzační pomůcky se hradí měsíčně vždy do 15. dne v měsíci, za měsíc uplynulý (nebo část měsíce).

Úhrada nájemného buď převodem na účet č. 2131120773/8040 pod V.S. shodným s číslem smlouvy o nájmu nebo platbou v hotovosti na provozovně.

Kauce je splatná v den převzetí nájmu pomůcky a v den vrácení pomůcky se vrací.

Pokud dojde k nějaké škodě na pronajaté pomůcce, tak může být kauce vynaložena na její opravu. Popř. kauce může být rovněž využita na úhradu nezaplaceného nájemného.

Kyslíkový koncentrátor se zapůjčuje minimálně na 10 dní, které jsou splatné v den převzetí nájmu.


Platnost ceníku od 29. 07. 2022 pro nově zapůjčené pomůcky.