Depan pulzní oxymetr YK-81C OLED černý

Prstový pulzní oxymetr DEPAN model YK-81C je inovativní zdravotnický prostředek, který zajišťuje nepřetržité a neinvazivní měření hodnoty SpO2 a tepové frekvence pacienta.

590,00 Kč
cena včetně DPH

Jako kompaktní přístroj se snadno používá a současně zajišťuje rychlé a přesné měření.

Pulzní oxymetr funguje díky uplatnění Lambert-Beerova zákona pro shodu s charakteristikou spektrální absorpce redukčního hemoglobinu (R Hb) a oxyhemoglobinu (O2 Hb) ve spektru červeného světla a světla blízkého infračervenému. Princip funkce přístroje spočívá ve spojení fotoelektrické technologie kontroly oxyhemoglobinu s technologií snímání objemových impulsů a jejich nahrávání tak, aby bylo možné dvě světla s různou vlnovou délkou (660 nm ve spektru červené vlny a 940 nm při vlnách blízkých infračervenému světlu) zaměřit na lidský nehet pomocí prstového čidla se svorkou. Změřený signál je následně odečítán fotocitlivým prvkem a získané informace lze odečíst na dvou skupinách LED světel. Na nich je zobrazen přesný proces v elektrických obvodech a mikroprocesoru.

Okysličení, čili saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO2), krve je procentuální hodnota mezi objemem oxyhemoglobinu (SpO2) a objemem čistého hemoglobinu (Hb), který lze v krvi navázat. Jinými slovy je to nasycení oxyhemoglobinu (SpO2) v krvi. Je to velmi důležitý fyziologický parametr pro dýchací a oběhovou soustavu. Nemoci dýchací soustavy mohou změnit hodnotu okysličení krve.

Některé faktory, jako úrazy nebo anestezie během chirurgických zákroků, mohou mít negativní vliv na hladinu okysličení. Nízká saturace krve může způsobit bolest hlavy, migrény, zvracení, celkovou slabost. Proto je v takových případech velmi důležité neustálé monitorování. Prstový pulzní oxymetr DEPAN model M130 je díky malým rozměrům, nízké spotřebě energie, pohodlnému rozhraní a možnosti práce na baterie dokonalým nástrojem pro neustálé monitorování hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO2). Pro získání rychlého měření stačí pouze vložit prst do přístroje. Přístroj je klinicky testován, což potvrzuje jeho přesnost.

Návod k použití

  • Vložte dvě AAA baterie do přístroje, zavřete kryt zdířky na baterie.
  • Rozevřete přístroj jemným stisknutím jeho zadní části, jak je znázorněno na obr.
  • Vložte ukazováček do gumového otvoru pulzního oxymetru (ujistěte se, že prst je umístěn uprostřed otvoru), následně upněte oxymetr na prst.
  • Stiskněte tlačítko na horní straně přístroje (tlačítko START/MODE), přístroj se zapne.
  • Nehýbejte prstem, když je umístěn v oxymetru. Nehýbejte ani jinými částmi těla - může to mít vliv na výsledky měření.
  • Pokud chcete změnit směr zobrazení výsledků měření na displeji, stiskněte tlačítko na horní straně přístroje.
  • Na displeji by se měl zobrazit výsledek měření.
  • Přístroj se po vyjmutí prstu sám vypne.
  • Pokud se na displeji zobrazí symbol nízké hladiny baterií, vyměňte je.

Upozornění

Při vkládání prstu do pulzního oxymetru musí nehet směřovat nahoru. Nesprávné umístění prstu do přístroje může narušit měření a ovlivnit jeho výsledek. Po každém použití otřete gumový povrch v přístroji a prst použitý k měření roztokem alkoholu. Guma použitá v přístroji je uzpůsobena pro kontakt s kůží, neobsahuje žádné toxiny, nedráždí a nevyvolává vedlejší účinky, jako např. kožní alergie.