Přijímáme ePOUKAZ! Jak jej uplatnit?

01.06.2022

Jak uplatnit ePOUKAZ?

  1. Osobně na prodejně
  2. Pomocí formuláře ->
  3. Přes email - kedar-care@email.cz
  4. Telefonicky: +420 552 301 847                                     +420 777 875 227

 Od 1. 5. 2022 je možné předepsat a následně uplatnit
elektronickou verzi Poukazu na zdravotnické prostředky "ePoukaz".

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, s dopadem do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, s účinností od 26. května 2021, pro elektronizaci poukazů účinnost "plovoucí", v souladu se Sdělením č. 54/2022 Sb., o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, ze dne 8. března 2022, a Vyhlášky č. 97/2022 Sb., Vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů, s platností od 1. 5. 2022.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DOBROVOLNOST
ePoukaz je dobrovolný a zapojené lékárny a výdejny budou zveřejněny na webu SÚKL.

VÝDEJ ZP
Výdej na ePoukaz bude možný komukoliv, kdo bude znát jméno a identifikátor ePoukazu nebo na identifikační doklad pacienta.

PŘEHLED PRESKRIPCE
Přehled vystavených ePoukazů a předepsaných ZP je uveden v lékovém záznamu pacienta.

3 TYPY POUKAZŮ
ePoukaz zachovává všechny tři typy poukazů, které jsou využívány v listinné podobě, tj. na ortopedickou, optickou a foniatrickou pomůcku.

PRESKRIPCE VÍCE ZP
Na ePoukaz je možné předepsat více různých spolu souvisejících ZP ze stejné úhradové skupiny - např. vozík a příslušenství nebo lůžka a matrace.

ČÁSTEČNÝ VÝDEJ
Poukaz umožňuje částečný výdej.
Na jeden ePoukaz může tedy být zaznamenáno více výdejů.

KONTAKT NA PACIENTA
ePoukaz obsahuje identifikační údaje pacienta včetně telefonu a emailové adresy a vylučuje nesrovnalosti ve jménu nebo rodném čísle.

BEZ PODPISŮ
Není potřeba podpisů pacienta ani u předepisujícího lékaře ani u vydávajícího specialisty.VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE: https://www.epreskripce.cz/ePoukaz