Historie firmy, aneb jak šel čas...

01.09.2021

Podnikatelskou myšlenkou pro založení firmy Radek Remeš - Kedar bylo v roce 1994 zjištění, že po převratu v roce 1990 zanikla v Krnově podobná prodejna, která byla na Revoluční ulici. 

Dále potom, že vzniklo okolo 25 zdravotních pojišťoven, které proplácely klientům technické zdravotní pomůcky, které si v okrese Bruntál neměli kromě lékáren, kde vyzvednout. Nejbližší speciální prodejna/výdejna byla na Olomoucké ulici v Opavě.

Pro název firmy byl tehdy dovolen ke jménu fyzické osoby tzv. přídomek, proto majitele napadlo, že když převrátí jméno Radek, bude to stejné zrcadlově i z opačné strany názvu firmy.

Tehdy v Krnově bylo i sídlo jedné z nových ZP a to Moravskoslezské ZP. Tam majitel poprvé konzultoval nápad a vedení pojišťovny mu vyšlo vstříc a podpořilo ho podepsáním první smlouvy. Poté navštívil se svým návrhem zastoupení největší Všeobecné ZP v Bruntále, kde po asi měsíc své žádosti a konzultaci s ústředím v Praze došlo k podepsání zásadní smlouvy a přidělení identifikačního čísla zdravotnického zařízení.

Následovalo sepsání smluv s dalšími významnými ZP působícími v našem kraji a otevření prvního prodejního místa v Městských lázních Krnov.

Místo bylo zvoleno proto, že tam působilo soukromé rehabilitační centrum MUDr. Dagmar Šimkové, která firmě podle stanovených podmínek VZP dělala odborného garanta.

Během následujících šesti let se snažili více propagovat svoji činnost a přiblížit se obchodně blíže do centra města Krnova. Postupně měnili místo prodejny na ulicích Moravská, Hlubčická, Revoluční a několik měsíců propagačně i uprostřed krnovského Prioru - tehdy obchodního centra města.

V roce 2000 firma obdržela odpovídající nabídku na pronájem městských prostor na Opavské ulici, kde se nacházela do roku 2016. V roce 2016 se firma musela přestěhovat na nynější adresu Opavská 36 (kousek vedle od bývalé prodejny cca 100m).

V té době došlo i ke změně firmy z fyzické osoby na právnickou - KEDAR CARE s. r. o. - care z angl. překladu PÉČE. A otěže převzala nastupující generace, dcera pana Remeše, Klára.