Arpalit® Bio repelent sprej 60 ml

Produkt ve slevě

Poskytuje hodiny účinné ochrany před komáry a klíšťaty. Vysoce účinná, nemastná receptura. 

105,00 Kč 95,00 Kč

Používejte repelent bezpečně. Aplikujte pouze na paže, nohy a obličej. Po nanesení repelentu nepoužívejte žádné opalovací nebo kosmetické přípravky, repelent Vás poté nemůže účinně chránit. Neaplikujte na řezné rány, nebo jiná poranění a na čerstvě oholenou nebo podrážděnou pokožku. Nepoužívejte pod oblečení. Nyní v praktickém cestovním balení.

 • Produkt může být používán u dětí starších 1 roku
 • Nepoužívejte na dětské ruce
 • Nestříkejte do očí ani neaplikujte v oblasti očí
 • U dětí mladších 10 let by měla přípravek nanášet dospělá osoba
 • Obsahuje 20 % biopesticidní látky IR3535 (do 24 dnů rozložitelná v přírodě)
 • Neobsahuje DEET!
 • Účinná ochrana až po dobu 10 hodin na pokožce nebo do umytí, na oděvu a obuvi 1 až 3 dny nebo do vyprání
 • Lze aplikovat na pokožku, vlasy, na oděv a obuv
 • S přídavkem složek, které pokožku ošetřují a chrání
 • Dermatologicky testováno
 • Vhodný do tropů

Dávkování

Při aplikaci na oblečení: při aplikaci chraňte syntetické materiály. Použitelnost na textilie vyzkoušejte nejdříve na skrytých částech oděvu.

 • 3x denně dospělých
 • 2x denně u dětí starších 2 let
 • 1x denně u dětí ve věku 1-2 let

Návod k použití

U dětí mladších 10 let aplikujte jednou denně. U dětí starších 10 let a dospělých aplikujte až dvakrát denně. Aplikaci opakujte pouze tehdy, když účinnost klesá. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Nevdechujte. Používejte pouze podle návodu. Vyhněte se kontaktu se syntetickými materiály.

Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání aerosolu postiženého dopravte na čerstvý vzduchu a ponechejte ho v klidu. Dýchá-li a je v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy na boku. Při zastavení dechu je nutné umělé dýchání. Okamžitě zavolejte lékaře. Při dlouhodobém a cíleně opakovaném kontaktu s kůží hrozí omrzliny, odstraňte znečistěné šatstvo, kůži omyjte vodou a mýdlem, opláchněte. Omrzlá místa sterilně zakryjte. Poraďte se s lékařem. Při zasažení očí oko okamžitě důkladně vyplachujte tekoucí vodou (po dobu 15 minut). Poraďte se s lékařem. V nepravděpodobném případu spolknutí aerosolu přivolejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. Při použití nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Chraňte oči před zásahem spreje! Sprej nevdechujte!

Složení

20% IR3535