Bazbariérové zařízení

Naše firma se zaměřuje i na zprostředkování bezbariérových přístupů.

 

                 Šikmé schodišťové plošiny                                                             Vertikální zdvižné plošiny

                           

Šikmé schodišťové plošiny jsou přepravními zařízeními                            Vertikální zdvižné plošiny jsou přepravními zařízeními

 o šikmé dráze s konstantním sklonem i směrem, respektive                    o dráze ve vertikálním směru. Jsou určeny k překonávání

 s variabilním sklonem či směrem. Jsou určeny k překonávání                   architektonických bariér vytvářených rozdílnými výškovými 

 architektonických bariér, především schodišť, a to jak v                          poměry jednotlivých rovin, například podlažími budov apod.

 exteriéru,  tak i v interiéru. Slouží přepravě osob pohybu-                       Mohou být instalovány v interiéru i exteriéru. Slouží 

jících se na invalidním vozíku. Snadná a bezpečná obsluha                        přepravě osob pohybujících se na invalidním vozíku anebo 

 umožňuje zařízení používat i bez doprovodu další osoby.                         lehátku a mohou být obsluhovány jak samotným uživatelem,

                                                                                                          tak jeho doprovodem.

 

 

                        Schodolezy                                                                                    Šikmé schodišťové sedačky

                              

Schodolezy jsou mobilními pásovými nebo kolečkovými                                Šikmé schodišťové sedačky jsou přepravními zařízeními

přepravními zařízeními. Jsou určena ke zdolávání schodišť                           o přímé dráze či o dráze s variabilním sklonem i směrem.

 a podobných architektonických bariér. S jejich pomocí lze                           Jsou určeny ke zdolávání schodišť a podobných překážek v 

 zdolat libovolná venkovní i vnitřní schodiště. Výhodou je                              nejrůznějších vnitřních prostorách.     

 mobilita, tedy možnost jejich snadného převozu a                                      Slouží přepravě sedících osob. Jednoduchá a bezpečná

 použití na více schodištích. Slouží přepravě osob na invalidním                    obsluha umožňuje používat sedačky širokému spektru osob.

 vozíku a jejich obsluha je možná za přispění další osoby.  

 

 

                        Nájezdové rampy                                                                                    Stropní zvedáky

                                

 Nájezdové rampy pro vozíčkáře, kočárky, vozíky nebo pro                             Nepřekonatelný pomocník zejména pro asistenty tělesně

 ty, kteří neradi chodí po schodech.                                                              postižených, to jsou stropní zvedáky pro invalidy.

 

KEDAR CARE - Pro život bez bariér! :) 

Kontaktujte nás v případě jakéhokoliv dotazu ohledně bezbariérových přístupů